Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії,       м. Харків (протокол №  4 від 29.11.2022 року).

© Українська інженерно-педагогічна академія.

©Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами».

© Автори.

Published: 2022-12-14

7. Demography, Labor Economics, Social Economics And Politics.