• Vol 3 No 6 (2017)

    Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії.

    Протокол № 3 від 31.10.2017 р.

  • Vol 2 No 4 (2017)

    Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії.

    Протокол № 9 від 23.01.2017 р.