• Vol 5 No 10 (2018)

    Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії.

    Протокол № 4 від  30.12.2019 р.

  • Vol 4 No 8 (2018)

    Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії.

    Протокол № 10 від 31.05.2018 р.