Modeling of the Production Capacity of the Enterprise in the Conditions of Combined Production Flows of Metallurgical Production


Abstract

Today there is no complex solution to the problem of calculation and optimization of production capacity, taking into account the performance of the main aggregates and the throughput of equipment of auxiliary sections in the combined production streams of metallurgical production. There is no method for finding bottlenecks in combined production streams. There is no classification of bottlenecks. The purpose of the article is to develop scientific and methodological recommendations for optimizing the enterprise (subdivision) in terms of combined production streams. Achieving the goal requires solving the following tasks: analysis of theoretical foundations and methods of calculation of production capacity; development of a formal representation of the structure of combined production streams; choice of mathematical model for optimization of production capacity. Analysis of studies and publications shows the impossibility of solving the problem of optimizing the production capacity of an enterprise without combining the formal representation of the structure of production streams with the corresponding mathematical model. It is proposed to submit the structure of combined production streams in the form of a graph-mathematical model. A network graph of combined production streams of blast furnace production was constructed. To calculate and optimize the production capacity, the problem of the maximum flow in the network, which is the task of linear programming, is used. The problem of finding the maximum flow in the grid, that is, the maximum production output of the unit to take into account the performance of the main aggregates and the capacity of the service stations, is solved. The maximum flow in the grid means the optimal value of the production capacity. Solving the dual problem of maximum flow gives the possibility of finding a minimum cut in a network, which is analogous to the bottleneck in the combined production flows. The following classification of bottlenecks in combined production streams is proposed: local, nodular, cross-sectional. The proposed methods of research and solving the formulated problems generalize and develop the well-known theoretical principles of the economy and the organization of production.

Keywords: production capacity, combined production streams, network graph, maximum flow in the network, bottlenecks

References

1. Boichyk I.M Ekonomika pidpryiemstva: pidruchnyk. / I.M.Boichyk.– K.: Kondor -Vydavnytstvo, 2016. –378 s.

2. Kantarovich L.V. Optimalnye resheniya v ekonomike / L.V. Kantarovich, A.B. Gorstov. – M.: Nauka, 1972. – 335 s.

3. Petrovych Y.M. Optymizatsiia vykorystannia vyrobnychykh potuzhnostei na zasadakh reinzhynirynhu // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: Seriia «Ekonomichni nauky»: V 4 t. – Khmelnytskyi, 2007. – T. 1. – S. 113-118.

4. Revutskiy A.D. Proizvodstvennaya moshchnost i ekonomicheskaya aktivnost predpriyatiya. Otsenka, upravlencheskiy uchet i kontrol. – M.: Perspektiva, 2002. – 240 s.

5. Shvets N.B. Upravlenie proizvodstvennymi moshchnostyami: metodologiya, otsenka, uchet. – Donetsk: IEP NAN Ukrainy, 1998. – 288 s.

6. Arefieva O.V. Ekonomichni zasady formuvannia potentsialu pidpryiemstva /O.V. Arefieva, T.V. Kharchuk //Aktualni problemy ekonomiky. – 2011. – № 7. – S.71-76.

7. Temchenko O.A. Vyznachennia ratsionalnoi vyrobnychoi potuzhnosti hirnychozbahachuvalnykh pidpryiemstv dlia posylennia yikh konkurentnykh pozytsii //Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika. Vypusk 2(4). Chastyna 1. – Mukachiv, 2015. S. 128-135.

1. 8.Slepian E.V. Vyrobnycha potuzhnist pidpryiemstva ta pidvyshchennia efektyvnosti yii vykorystannia. / E.V. Slepian, Yu.K. Sotchenko, S.V. Nikolaiev. – Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. Vypusk 1-1(07). – Zaporizhzhia, 2017. – S. 120-124.

8. Shatokha V.I. Stalyi rozvytok chornoi metalurhii: Monohrafiia. – Dnipropetrovsk: «Driant», 2015. – 184 s.

9. Rozrobka mekhanizmu strukturnykh peretvoren promyslovykh pidpryiemstv / T.S. Obydiennova // Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriia Ekonomika. – 2017, – №2 (4).

10. Dantsig Dzh. Lineynoe programmirovanie, ego primenenie i obobshchenie /per. s angl. G.A. Andrianova. – M.: Progress, 1966. – 600 s.

11. Priymak I.A. Osnovy organizatsii proizvodstvennykh potokov i organizatsiya ikh v martenovskikh tsekhakh. – M.: Metallurgizdat.–1957.– 152 s.

12. Berzh K. Teoriya grafov i ee primenenie. – M.: Izd-vo inostr. lit-ry, – 1965. – 410 s.

13. Ford A.R. Potoki v setyakh / A.R. Ford, D.R. Fakkerson: per. s angl. – Mir. – 1966. – 276 s.

14. Khu T. Tselochislennoe programmirovanie i potoki v setyakh / per. s angl. – M.: Mir. – 1974. – 520 s.

Author Biography

Olena Vol. Stepanova, Kharkiv National University of Radioelectronics (NURE)

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Сybernetics and Management of Economic Security 

Published
2019-05-28
How to Cite
Stepanova, O. V. (2019). Modeling of the Production Capacity of the Enterprise in the Conditions of Combined Production Flows of Metallurgical Production. Adaptive Management: Theory and Practice. Economics, 6(12). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/140
Section
4. Economics and Company Management