Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків (протокол № 4 від 29.11.2022 року).

© Українська інженерно-педагогічна академія.

© Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами».

© Автори.

Published: 2022-12-29