Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії,

м. Харків (протокол № 9 від 26.04.2022 року).

Published: 2022-04-28

2.Management of adaptive processes in educational practice

Foreign experience in the development of theory and practice of adaptive managem