Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради

Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків (протокол №4 від 24.11.2020 року)

Published: 2020-11-27

2.Management of adaptive processes in educational practice