АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. Серія Педагогіка

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України видання перереєстроване та включене до Переліку електронних наукових фахових видань України (категорія «Б») в галузі педагогічних наук, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231

Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886.

Випуск 9 (17), 2020

 

Published: 2020-10-20

1. Adaptive management in educational theory

2.Management of adaptive processes in educational practice