Criteria, Indexes And Levels of Formed of Readiness of Future Junior Specialists of Physical Culture and Sport to Communicative Cooperation in Professional Activity


  • Kseniia Chapidze Сmmunal institution "Kharkiv Professional College of Sports Profile" of the Kharkiv Regional Council Kharkiv https://orcid.org/0000-0001-9788-7282

Abstract

In the article certainly and criteria, indexes and levels of formed of readiness of future junior specialists of physical culture and sport, are reasonable to communicative cooperation in professional activity. With the purpose of determination of criteria of formed of the investigated quality correlation of concepts is set "criterion" and "index". A criterion is certain as more stable, and index dynamic.

Such criteria of readiness of future junior specialists of physical culture and sport are certain to communicative cooperation: motivational, cognitive, communicative-active and emotionally-evaluation, that is directly correlated with the components of the investigated quality. A motivational criterion includes for itself such indexes: communicative values; communicative interests; communicative necessities .

Indicators of the cognitive criterion are: knowledge of the basics of communication; knowledge of the basics of professional communication. The indicators of the communicative criterion are: communicative thinking; communicative behavior. The indicators of the emotional-evaluative criterion are: self-control and self-regulation (establishing emotional contact during the conversation, assessing the interlocutor’s mood, managing their own emotional state during the conversation, assessing the emotional state of the partners during communication, assessing their own communicative competence).

A low, satisfactory, sufficient and high level of formation of readiness of junior specialists in physical education and sports for communicative interaction in professional activities is established.

Keywords: readiness, criteria, indicators, levels of preparedness, communicative interaction, junior specialists in physical education and sports

References

1. Azhippo O. Yu. Teoretiko-metodichni zasadi pidgotovki majbutnih uchiteliv fizichnoyi kulturi do profesijnoyi diyalnosti u zagalnoosvitnih navchalnih zakladah : avtoref. dis. ... doktora ped. nauk : 13.00.04. Harkiv, 2013. 39 s.

2. Kuzmina N. V. Professionalizm deyatelnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya proftehuchilisha. Moskva : Vysshaya shkola, 1989. 167 s.

3. Lazaryev O. V. Kriteriyi, pokazniki ta rivni sformovanosti profesijnoyi komunikativnoyi kompetentnosti majbutnih fahivciv agrarnogo profilyu. Zbirnik naukovih prac Umanskogo nacionalnogo universitetu sadivnictva. 2014. Chastina 1. S. 211-216.

4. Malihina Y.A. Vpliv adaptivnogo marketingu na vzayemodiyu ZVO iz zovnishnim seredovishem. Teoriya ta metodika profesijnoyi osviti. Fahovij elektronnij zhurnal, 2018

5. Malihina Y.A. Teopetiko-metodologichni zacadi upravlinnya vzayemodiyeyu vishogo navchalnogo zakladu iz zovnishnim seredovishem: monografiya. Harkiv: FOP Shejnina O.V., 2013. 420s.

6. Stepanchenko N. I. Koncepciya profesijnoyi pidgotovki majbutnih uchiteliv fizichnogo vihovannya. Lviv : DRUKART. 2016. 42 s.

7. Tereshuk G. V. Osnovi pedagogichnih doslidzhen. Olshtin: WSIiE NWP, 2010. 328 s.

8. Figura Nadiya, Yakimovich Tetyana. Innovacijni metodiki rozvitku komunikativnoyi kompetentnosti studentiv. Pedagogichni innovaciyi u fahovij osviti : zb. nauk. prac. Uzhgorod : DVNZ «UzhNU», 2018. Vip. 1 (9). S. 182-189.

9. Chapidze K.O. Struktura gotovnosti majbutnih molodshih specialistiv fizichnoyi kulturi i sportu do komunikativnoyi vzayemodiyi v profesijnij diyalnosti. Innovacijna pedagogika. 2019. №11. S. 145-149.

10. Shtefan L. V. Suchasni pidhodi do formuvannya komunikativnoyi kompetentnosti pedagoga. Naukovi zapiski kafedri pedagogiki. 2019. Vip. 44. S. 384-394. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_44_37.

Author Biography

Kseniia Chapidze, Сmmunal institution "Kharkiv Professional College of Sports Profile" of the Kharkiv Regional Council Kharkiv

Teacher, Ph.D student of the Ukrainian engineer-pedagogical academy  (Kharkiv, Ukraine)

Published
2019-11-26
How to Cite
Chapidze, K. (2019). Criteria, Indexes And Levels of Formed of Readiness of Future Junior Specialists of Physical Culture and Sport to Communicative Cooperation in Professional Activity. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 7(13). https://doi.org/10.33296/2707-0255-7(13)-09
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice