Communicative Competence of Leaders Staff of General Secondary Education in the Conditions of the New Ukrainian School


Abstract

The importance of the development of communicative competence of the heads of institutions of general secondary education in the conditions of the New Ukrainian School is underway.

To the conditions of development of communicative competence as a component of professional competence include understanding the leader of the importance of communicative competence in management, the ability to model communicative situations that provide a free communication process in the pedagogical and student groups; increase his professionalism; self-development of communicative abilities. Under the conditions of the New Ukrainian School, the process of development of communicative competence of heads of institutions of general secondary education is carried out with the help of new learning technologies that initiate their active self-education, organizational culture, and motivation, development of personal qualities, which allow developing a strategic and tactical trajectory of development of professional competence. The communicative competence of the heads of institutions of general secondary education as the quality of value personal and professional education, which helps to establish relations in the field of interpersonal interaction, and in the sphere of business communication is determined, which is why the emphasis is on the exceptional significance of this component in the development of the personality of the head. In the future it is planned to disclose the opportunities offered by the institutions of general secondary education in the conditions of the New Ukrainian School, the effectiveness of which depends on the level of development of the communicative competence of their leaders.

Keywords: communicative competence, heads of institutions of general secondary education, New Ukrainian School

References

1. Barovska A., Koval I. Komunikatyvnyi i komunikatsiinyi: obsiah ta mezhi poniat. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Vyp. 15, 2016. S. 145–155.

2. Batsevych F.S. Narysy z linhvistychnoi prahmatyky: monohrafiia. Lviv : PAIS, 2010. 336 s.

3. Batsevych F.S. Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky : pidruchnyk. 2-he vyd., dop. Kyiv : VTs «Akademiia», 2009. 376 s.

4. Bilyk N.I. Rozvytok komunikatyvnoi kompetentnosti vchyteliv v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly. Modernizatsiia zmistu osvity v konteksti polikulturnoho seredovyshcha ta realizatsii idei Novoi ukrainskoi shkoly : materialy II Mizhn. nauk.-prakt. konf. (15–16 bereznia 2019 roku). Kremenchuk : PP Shcherbatykh O. O. 2019. S. 82–83.

5. Hupalo Halyna. 5 pravyl dyrektora estonskoi shkoly, yaki varto zapozychyty. URL : https://osvitoria.media/experience/5-pravyl-dyrektora-estonskoyi-shkoly-yaki-varto-zapozychyty/ (Data zvernennia: 22.06.2019).

6. Konetskaya V.P. Sotsiologiya kommunikatsii. Moskva : Mezhdunarodnyy universitet biznesa i upravleniya, 1997. 302 s.

7. Pashko L.A. Larina N.B., Rudenko O.M. Komunikatyvna kompetentnist kerivnyka : navch.-metod. materialy / uporiad. H.I. Bondarenko. Kyiv : NADU, 2013. 76 s.

8. Prykhodko V.M., Prykhodko M.I. Komunikatyvna kompetentnist kerivnyka navchalnoho zakladu yak pidgruntia profesiinoi kultury spilkuvannia. Upravlinnia shkoloiu. TOV «Vyd. hrupa «Osnova». № 28–30, zhovten 2017 roku. S. 25–30.

9. Redko Serhii. Komunikatyvna kompetentnist yak osnova uspishnoi upravlinskoi diialnosti kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka (seriia: pedahohika). 2017. № 3 (58), C. 116–122.

10. Smirnova Ye.A. Formirovanie kommunikativnoy kompetentnosti. Teoriya i praktika problemy : monografiya. Shuya : Izd-vo «Vest»; GOU VPO ShGPU, 2006. 256 s.

11. Tkach T.S. Komunikatsiia yak instrument doslidzhennia suchasnykh kulturolohichnykh ta muzykoznavchykh protsesiv. URL : http://www.stattionline.org.ua/kultura/112/20863-komunikaciya-yak-instrument-doslidzhennya-suchasnix-kulturologichnix-ta-muzikoznavchix-procesiv.html

12. Topol Viktoriia. Shkola, v yakii zakhoplyvo: 21 porada vid dyrektora. URL : https://nus.org.ua/articles/shkola-v-yakij-pryyemno-21-porada-vid-dyrektora/ (Data zvernennia: 22.06.2019).

13. Ukrainske dilove movlennia. Hlava: § 42. pravopys skladnykh ...studentus.net/book/1-ukrayinske-dilove.../47--42-pravopis-skladnix-prikmetnikiv.htm... (Data zvernennia 16.06.2019).

14. Fihura Nadiia, Yakymovych Tetiana. Innovatsiini metodyky rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv. Pedahohichni innovatsii u fakhovii osviti : zb. nauk. prats. Uzhhorod : DVNZ «UzhNU», 2018. Vyp. 1 (9). 220 s. C. 182–189.

15. Bilyk N. I. Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education // Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : [monograph] / edit. S.T. Zolotukhina, I.M. Trubavina. Vienna: Premier Publishing, 2019. P. 191–201. ISBN 978-3-903197-55-8.

Author Biography

Nadia Iv. Bilyk, M.V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of In-Service Teacher Training

Professor of the Department of Pedagogical Skills and Inclusive Education, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Poltava, Ukraine)

Published
2019-04-25
How to Cite
Bilyk, N. I. (2019). Communicative Competence of Leaders Staff of General Secondary Education in the Conditions of the New Ukrainian School. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 6(11). https://doi.org/10.33296/2707-0255-6(11)-04
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice