The use of ICT in the educational process of the elementary school in the vector of implementation of the new state standard of primary general education


  • Vira M. Andriievska H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University Kharkiv

Abstract

The article is devoted to the problem of the use of ICT in the primary school educational process in terms of the introduction of a new State standard of initial general education and the implementation of the concept of STEM education. The stages of introduction of ICT into the practice of primary education have been studied. The specificity of the use of ICT in the elementary school educational process at the present stage of its modernization is highlighted. The necessity of formation of qualitatively new skills of the younger generation - meta-objective ICT skills is grounded. The components of the readiness of the elementary school teacher to use ICT, principles and model of preparation of the future primary school teacher for the use of ICT are highlighted; the content of teaching and methodological support for the implementation of the proposed model in the practice of professional training of the future teacher of elementary school is specified.

Keywords: ICT; primary school; the specificity of using ICT; meta-objective ICT skills; STEAM education

References

1. Андрієвська В.М. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : [монографія] / В. М. Андрієвська. — Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. — 308 c.

2. Андрієвська В.М. Компоненти готовності вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструмента формування метапредметних ІКТ-умінь учнів / В.М. Андрієвська, А.І. Прокопенко // Педагогіка та психологія : [зб. наук. праць]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 139–149.

3. Биков В. Проблеми і цілі інформатизації освіти України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://lib.iitta.gov.ua/.

4. Лапшина І.C. Використання інформаційних технологій в процесах глобалізації регіональної післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / І.С. Лапшина // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». – 2017. – Вип. 3 (5). – Режим доступу до ресурсу : http://am.eor.by/index.php/gallery/124-vipusk-3-2017.

5. Міждисциплінарний підхід до навчання учнів молодшого шкільного віку у форматі STEAM-освіти / В.М. Андрієвська, Л.І. Білоусова // Наукові записки Малої академії наук України. Серія «Педагогічні науки» : [зб. наук. праць]. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – Вип. 10. – С. 17–25.

6. Нова українська школа. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу до ресурсу : https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.

7. Практичні питання реалізації STEAM-проекту у практиці роботи навчально-виховного закладу середньої освіти / В.М. Андрієвська, Л.І. Білоусова, А.А. Сапенко // Наук.-досл. робота студентів як чинник удосконалення проф. підг. майбутнього вчителя: [зб. наук. праць] / редкол. : Л.І. Білоусова та ін. – Х.:, 2018. – Вип. 16. – С. 5–9.

Author Biography

Vira M. Andriievska, H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University Kharkiv

Candidate of Pedagogical Sciences, Ph.D., Associate Professor, Doctorate in the Department of Elementary, Pre-school and Vocational Education

Published
2018-04-13
How to Cite
Andriievska, V. M. (2018). The use of ICT in the educational process of the elementary school in the vector of implementation of the new state standard of primary general education. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 4(7). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/13
Section
2.Management of adaptive processes in educational practice