Журнали

 • Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка


  eISSN: 2707-0255
  Проблематика статей: теорія, методологія і технології адаптивного управління соціально-педагогічними системами; теоретичні засади  кваліметричних досліджень в адаптивному управлінні освітою; управління адаптивними процесами в освітній теорії і практиці; зарубіжний досвід  розвитку теорії і практики адаптивного управління соціально-педагогічними системами; адаптивний менеджмент освіти; історія розвитку адаптивного  управління в системі «людина-людина».


   
 • Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка


  eISSN: 2707-0654
  Проблематика статей: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні  відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна   економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;  гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.